Blanda cement

Cement blandas med vatten och ballast (makadam och grus). Du blandar i olika proportioner för att få olika starka betongvarianter.

Enklast blandar du cement i en cementblandare.

  1. En del vatten hälls i,
  2. sedan cement och ballast och
  3. därefter det resterande vattnet.

Vid långsamgående blandning skall du köra cementblandaren i minst 10 minuter.

Blanda cement i skottkärra

Blandas betongen i skottkärra hälls ballast och cement i först och därefter vattnet.

Rengör redskapen

Se till att rengöra blandare och redskap efteråt. Betong och härdad cement kan vara mycket svår att få bort. Betongen är formbar 2-4 timmar efter blandning.

Vad är det för skillnad på cement och betong?

Cement är en av ingredienserna i betong. Tänk dig mjölet i en kaka.

  • Betong görs av cement, vatten, grus eller annat bergmaterial samt vissa tillsatser.
  • Cement består bla.a. av kiselsyra och kalk. När cementen blandas med vatten sker en kemisk reaktion startar som binder ihop gruset och betong blir till.
Dela: